Boligtomter i Åmli

På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelte boligfelt eller boligtomt. For mer informasjon eller visning kan det tas kontakt direkte med person/organisasjon nevnt under ‘kontaktinformasjon’.

Det finnes ledige boligtomter i Åmli i og rundt tettstedene og spredt i mer landlige områder. Tettstedene med tilgjengelige tomter er Åmli sentrum, Nelaug og Dølemo. Spredte boligtomter i landlige omgivelser eies i hovedsak av private grunneiere. Noen tomter ligger i et større (ofte regulert) boligområde. Noen boligtomter ligger i nærheten av innsjø, elv, har fin utsikt og/eller ligger inn på skogen. Andre ligger direkte langs fylkesveien.

Det finnes boligtomttilbud for mange målgrupper i Åmli. Boligtomter som ligger i regulerte boligfelt i tettstedene er tilknyttet kommunal vann- og kloakksystem og har infrastruktur (vei, strømtilknytting) på plass. Tomter som ligger mer spredt utenfor sentrumsområdene er ofte ‘råtomter’: ikke opparbeidet og uten anlagt vann- og kloakksystem og uten infrastruktur (vei, strømtilknytting).Tegnforklaring Kart
 • På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelt boligfelt eller boligtomt.
Lokale Partnere
 • Norgeshus
  Vi vet hvor viktig det er å finne akkurat de løsningene som passer for deg!
 • Sparebanken Sør
  Vi er din lokale sparebank. Kontakt oss for å få din personlige rådgiver når du vil bygge eller kjøpe bolig
 • TS Byggtegning Tore Salvesen
  2D/3D tegning - alle typer bygg
 • Åmli kommune
  Åmli er en stor og flott kommune som ligger i hjertet av Aust-Agder. Åmli er en god kommune å bo, eller for å være på hyttaBoligtomter